Addition with pictures

Đếm những vật trong game và nhập những con số đúng. Game giải stress cực tốt cho các bậc làm cha mẹ muốn dạy con mình làm những phép toán đơn giản.